מהו ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות מיועד לכסות סיכונים בעת ביצוע עבודות בנייה והנדסה אזרחיות.

מהם סוגי העבודות הקבלניות המכוסות

הביטוח עשוי לכסות כל סוג של עבודות קבלניות. החל מעבודות פשוטות להרחבת מבנה או בית פרטי וכלה בפרוייקט ענק של בניית גורד שחקים ומבנים מורכבים.

לחצו כאן לקבלת הצעת מחיר

מהו היקף הכיסוי בביטוח עבודות קבלניות

במסגרת הביטוח, ניתן לבטח פרוייקט יחיד או לבטח בפוליסה פתוחה מגוון של פרויקטים המבוצעים על ידי אותו מבוטח.

הרכב פוליסת ביטוח עבודות קבלניות

הפוליסה מורכבת מ- 3 פרקים עיקריים: ביטוח העבודות; ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים.

ביטוח העבודות

במסגרת פרק זה של הפוליסה מכוסים כל הסיכונים לעבודות הקבלניות, דוגמת שריפה, התמוטטות וכד'.

ביטוח צד ג'

פרק זה של הפוליסה מכסה נזקים שעשויים להיגרם לצד שלישי (נזקי רכוש וגוף). מומלץ לוודא שתקרת הכיסוי תהא מספקת (בהתאם לסיכונים השונים של כל פרוייקט). הכיסוי לפי הפוליסה הוא לחבות ע"פ פקודת הנזיקין , והאחריות החברה מוגבלת לסכום הביטוח שנרכש.

סעיף אחריות צולבת

סעיף זה מאפשר לכל אחד מהנוגעים בדבר יזם, קבלן, בעל הקרקע, קבלן משנה וכד' להיות מכוסה תחת סעיף צד שלישי כאילו רכש פוליסה נפרדת. הכיסוי מוגבל לסכום הביטוח הנקוב.

ביטוח חבות מעבידים

במסגרת חלק זה מכוסה המבוטח כנגד תביעות של עובדי הפרוייקט, במידה וייפגעו תוך כדי ועקב ביצוע הפרוייקט.

כיצד מחושבת הפרמיה לביטוח עבודות קבלניות

סכום הביטוח מורכב ומחושב לגופו של כל פרוייקט, כאשר הפרמטרים המרכזיים הינם: תקופת הביצוע, סוג העבודה הקבלנית, שוויה, ההרחבות המבוקשות וגבולות האחריות.

הרחבות אפשריות לביטוח עבודות קבלניות

פוליסת עבודות קבלניות ניתנת להרחבה. בין ההרחבות הנפוצות ניתן למנות את:

 • כיסוי נזקי גניבה וזדון – הכיסוי מותנה לרוב בשמירה על מקום ביצוע העבודות.
 • כיסוי לרכוש – במסגרת הכיסוי מבוטח הרכוש הסמוך לביצוע העבודות או הרכוש עליו עובדים.
 • כיסוי למתקנים מובאים לאתר
 • כיסוי פינוי הריסות – כיסוי הוצאות הנובעות מפינוי הריסות במקרה של התמוטטות או נזק.
 • ביטול חריג ביטוח לאומי בפרק חבות מעבידים
 • שכר אדריכלים ומהנדסים
 • הרחבת כיסוי למנופים, ומעליות
 • נזק לרכוש בהעברה
 • מבני עזר ארעיים
 • דירה לדוגמא
 • תקופת תחזוקה מורחבת 12/24 חודש

פוליסה פתוחה

קבלנים העוסקים במספר פרויקטים יכולים לרכוש פוליסה פתוחה לשנה הפוליסה מקנה כיסוי לכל העבודות המתחילות בשנת הביטוח , על המבוטח להודיע מראש על תחילת העבודה ומהותה.

הכיסוי הוא עד סיום הפרויקט .ברוב המקרים נדרש המבוטח לשלפ פרמיה פקדונית לחברת הביטוח ומידי חצי שנה תבוצע התאמה.

מומלץ להיוועץ עם סוכן /יועץ ביטוח טרם עריכת הפוליסה

צרו עימנו קשר לקבלת הצעת מחיר

צרו עימנו קשר כבר עכשיו לקבלת הצעת מחיר, ללא כל התחייבות בטלפון: 03-532-6444 או באמצעות תיבת יצירת הקשר משמאל.

סוכן מורשה:

תנופה | בניית אתרים