מה מכסה ביטוח נושאי משרה ודירקטורים

במסגרת ניהול החברה, חשופה ההנהלה הבכירה לתביעות מצד צדדים שלישיים כמו בעלי המניות, הספקים, הרשות לנירות ערך וכד'. התביעות יכולות להיות מוגשות בגין מעשים, החלטות שנעשו וכאלה שלא נעשו, במסגרת ביצוע התפקיד הניהולי.

ביטוח דירקטורים, מכסה למעשה כל תביעה כספית על נזק פיננסי שנגרם לצד שלישי עקב מעשים המנויים בסעיף 263 לחוק החברות:

  • הפרה של חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר
  • הפרת חובת אמונים בתום לב כלפי החברה
  • כל חבות כספית שתוטל על המבוטח לטובת אדם אחר עקב פעולה שעשה מתוקף היותו נושא משרה בחברה

הביטוח נרכש בד"כ על ידי החברה ומכסה את ציבור מנהליה הבכירים.

לחצו כאן לקבלת הצעת מחיר

הדגשים לבחירת ביטוח דירקטורים

ביטוח דירקטורים הוא ביטוח מורכב המותאם אישית למידותיו של הארגון המבוטח. בעת עשיית הביטוח יש לתת תשומת לב לחריגים, לתקרות הסכומים המבוטחים ולמגבלות נוספות בפוליסה.

הפוליסה לרוב תספק הגנה ל:

  • הוצאות ניהול המשפט
  • הסכומים שנקבעו בפסק הדין או סכום הנקבע בפשרה

צרו עימנו קשר לקבלת הצעה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

צרו עימנו קשר כבר עכשיו לקבלת הצעת מחיר לביטוח דירקטורים, ללא כל התחייבות בטלפון: 03-532-6444 או באמצעות תיבת יצירת הקשר משמאל.

סוכן מורשה:

תנופה | בניית אתרים